Spolehlivost

Nepřetržité monitorování síťové infrastruktury je důležitější než kdy jindy

Spolehlivost SNMPc

S rostoucí závislostí firem na datové komunikaci se nepřetržité monitorování síťové infrastruktury stává důležitější než kdy jindy.

Hlavní a záložní servery

SNMPc Enterprise podporuje hlavní a záložní (live/stanby) servery pro správu, aby zajistil spolehlivé, nepřetržité monitorování sítě. Záložní SNMPc server neustále monitoruje primární a v případě selhání automaticky převezme veškeré funkce monitorování sítě. Tento automatický proces předání funkcí zahrnuje i rekonfiguraci polling agentů v síti. Díky záložnímu serveru mohou uživatelé pokračovat v monitorování své sítě i v případě, že primární systém je nefunkční kvůli systémové nebo lidské chybě nebo kvůli jiným nepředvídatelným okolnostem.

Záznamy o činnosti uživatelů

SNMPc zvyšuje zabezpečení a spolehlivost tím, že podporuje možnost vytváření záznamů o činnosti uživatelů. Jakýkoli přístup uživatele ke správcovské platformě nebo konfigurační změny jsou zaznamenány a zapsány do logu. Systém automaticky generuje varování, pokud detekuje pokus o průnik.