Monitorování a upozorňování

Podle druhu události software změní barvu objektu v mapě a vykoná určité akce

Monitorování a upozorňování
  • Až 16 uživatelem definovaných TCP služeb
  • Reporty o dostupnosti formou webových stránek

Dostupnost a zjišťování stavu

SNMPc automaticky objevuje a dotazuje služby SNMP/ICMP, WEB, FTP, SMTP a TELNET, stejně jako až 16 uživatelem definovaných TCP služeb na jeden síťový uzel. Každá aplikace může být také konfigurována, aby srovnávala textové řetězce, které ji na dotaz vrátí služba. Spolu se stavem služby v reálném čase také SNMPc Enterprise poskytuje reporty o dostupnosti ve formě webových stránek.

Automatické alarmy

Jakmile je nastavena volba "Trend Reporting", polling agenti budou po zkušební dobu monitorovat všechny proměnné a spočítají základní úroveň pro typický vzorec provozu.

Potom agenti porovnájí skutečná data se základní úrovní a upozorňují pokud se hodnoty příliš odchýlí. Polling agenti dokáží automaticky upravovat základní úroveň podle toho, jak se mění vzorce provozu.

Upozorňování

Podle druhu události software SNMPc změní barvu objektu v mapě a vykoná určité akce, které si nastavíte ve filtrech - "Event Action Filters". Máte i možnost vytvořit si filter přímo z logů.

SNMPc nabízí širokou paletu akcí, které se mají vykonat při události včetně:

  • Odeslání emailu, stránky
  • Přehrátí WAV zvuku
  • Spuštění aplikace
  • Přeposlání SNMP Trapu
  • Otevření okna s varováním