Distribuovaná architektura

Vzdálený přístup pomocí klientské konzole pro JAVU nebo Windows

Distribuovaná architektura
  • Vzdálený přístup pomocí softwaru pro JAVU nebo Windows
  • Možnost distribuovat pooling
  • Bezpečnost zajištěna routováním příkazů
  • Podpora peer-to-peer architektury

Konzole pro více uživatelů

SNMPc Enterprise poskytuje možnost vzdálených přístupových konzolí pomocí klientského software pro JAVU nebo Windows. Každému vzdálenému uživateli je přidělena úroveň zabezpečení a unikátní pohled do sítě v závislosti na jeho uživatelském jménu. Schopnost poskytnout individuální pohledy do sítě je užitečná zvlášť v rozsáhlých firemních nebo MSP/ISP prostředích. Více o konzolích pro vzdálený přístup.

Distribuovaný polling

SNMPc Enterprise vám umožní pomocí polling agentů distribuovat polling a funkce prozkoumávání do strategických míst ve vaší síti. Tito vzdálení agenti provádějí polling lokálních zařízení a uploadují, pokud je to po nich žádáno, pouze směny stavu nebo upozornění. Jde o efektivní způsob pollingu sítí, který pomáhá snižovat nároky na propustnost SNMP managera.

Bezpečnost

Bezpečnost je zajištěna routováním příkazů z konzolí přes centrální SNMPc server a pak teprve příslušnému polling agentovi. To umožňuje softwaru SNMPc podporovat několik překrývajících se rozsahů IP adres a NAT prostředí.

Manažer manažerů

SNMPc Enterprise můžete nainstalovat jako hierarchický správní systém, který poskytne jeden pohled pro více úrovní SNMPc instalací. Podporována je plně peer-to-peer architektura, kde každý SNMPc Enterprise může zároveň být jak větev tak top level správce. To vám umožní vytvořit škálovatelný systém správy odolný proti chybám. Stávající zákaznící použili tuto architekturu pro instalace řešení monitorování sítí větších než 200 000 zařízení. Nyní se podrobněji podíváme na možnosti, které vám přináší konzole pro vzdálený přístup.