Přizpůsobitelnost

SNMPc umožňuje dynamicky vytvářet vlastní tabulky pomocí nástroje pro navigaci MIB

Přizpůsobitelnost
  • SNMPc podporuje MIB výrazy
  • Umožňuje dynamicky vytvářet vlastní tabulky
  • Menu nadefinovaná uživatelem přímo vykonávají SNMPc příkazy
  • Jednoduché API založené na DLL

Kompilátor MIB

Vestavěný kompilátor přijímá jakýkoli MIB ve formátu ASN.1. Mnoho standardních i specifických MIB je předinstalováno a připraveno k použití. Po zkompilování můžete použít MIB definice s jakoukoli funkcí včetně zobrazování tabulky nebo grafu a dlouhodobých statistik pollingu.

MIB výrazy (expressions)

SNMPc podporuje MIB výrazy, které vám umožní získat odvozená data jako je třeba využití linky. Můžete použít jakýkoli z předdefinovaných MIB výrazů nebo vytvořit vlastní, abyste získali zajímavé informace ve srozumitelném formátu. MIB výrazy můžete přidávat ze zdrojového souboru nebo je vytvářet dynamicky pomocí MIB Expression Calculator.

Vlastní tabulky

SNMPc vám umožňuje dynamicky vytvářet vlastní tabulky pomocí nástroje pro navigaci MIB. Vytvořené tabulky mohou být podmnožinou existujících MIB tabulek nebo mohou obsahovat hodnoty z tabulek různých MIB. Můžete použít MIB Expressions, abyste zahrnuli odvozená data jako například využití, počet nebo procento chyb. To vám umožňuje vytvořit tabulky a reporty, které budou obsahovat jen ta data, která chcete vidět.

Vlastní menu

Menu nadefinovaná uživatelem přímo vykonávají SNMPc příkazy, aniž by uživatel musel vybírat MIB objekt. Vytvořená menu mohou zobrazovat MIB tabulku, graf nebo diagram z jakýchkoli hodnot MIB; vytvářet SNMP MIB proměnné; spustit nějakou aplikaci. SNMPc automaticky upravuje položky menu podle vlastností vybraných objektů.

Programování rozhraní pro SNMPc

Architektura SNMPc používá jednoduché API založené na DLL, které poskytuje veškeré funkce distribuovaného managementu jakékoli aplikaci. Toto API disponuje menším počtem běžných funkcí, které pracují s instancemi objektových tříd. Každý objek má sadu atributů, které můžete číst a modifikovat.

Objektové třídy se mapují do funkčních skupin jako je Session, Map, Log, SNMP, MIB, Event Filter, Custom Menus a jiné. Třídy tu jsou také pro vytváření objektů vyšší úrovně, jako jsou mapové pohledy, pohledy na logy, MIB tabulky a MIB grafy.

Můžete snadno vytvořit programy, které poběží jako polling agent, server nebo komponent konzole.