MTV Europe zvyšuje výkon sítě
pomocí SNMPc od Castle Rock Computing

MTV Networks Europe (MTVNE), dceřiná společnost Viacomu je největší televizní síť v Evropě, provoz zahájila v srpnu 1987 a je řízená z ustředí v Londýně. MTVNE je distrubuovaná do více jak 100 miliónů domácností ve 43 zemích včetně Německa, Španělska, Itálie, Francie, Irska, Holandska a zemí Skandinávie.

Rychlost a globální povaha obchodování MTV Networks Europe vyžaduje velkou důvěru v síť, která jim poskytuje informace o programovém vysílání a reklamních spotech a zajistí nepřerušované a profitující vysílání.

Zaměstancům MTVNE v celé evropě síť umožňuje rychle měnít vysílací program a čas reklamních spotů tak, aby MTVNE měla co největší profit. Mnoho reklam je řízeno trhem a zadavatelé často instruhují vysílací stanice, jak měnit reklamy ve všech regionech a zemích na všech 24 kanálech. Toto okamžité "čachrováni" s reklamami vyžaduje velkou důvěru v síť, která umožňuje rychlý přístup zaměstnancům do centrálního systému, ať jsou kdekoli.

Pod tlakem

Jak se MTV Europe rozrůstala a poskytovala další služby, jako je živé internetové vysílání, vzrůstaly nároky na síť.

K hledání a řešení problémů, které v síti vznikaly bylo spotřebováváno obrovské množství času zaměstnanců technické podpory. Toto přerostlo v "hašení požárů" a společnost si uvědomila, že se musí něco stát, aby se tyto zdroje uvolnili pro důležitější cíle.

Dave Jones, Infrastructure Manager, MTV Europe, to komentuje: "Postupem času se jasně ukázalo, že náš reaktivní přístup k síťové infrastruktuře poutá příliš mnoho klíčových pracovníků v neustálém procesu hašení požárů. Spotřebovávali jsme spoustu času hledáním možných příčin chyb v síťové infrastruktuře o jejich opravách nemluvě.

Rozhodli jsme se, že potřebujeme nástoj, který bude nepřetržitě monitorovat naše důležité systémy, aniž by vyžadoval neustálou pozornost a ještě více pracovníků."

MTV Europe si nejprve řekla co potřebuje. Společnost nepotřebuje znovuobjevit kolo a tak důkladně prozkoumala trh s podnikovými řešeními. Hledali produkt, který by umožňoval monitorování sitě, automatické varování pro místní i vzdálené pracovníky technické podpory, analýzu trendů a aktivní předcházení problémů.

Trefa do černého

Z celkového počtu sedmdesáti rozdílných řešení od padesáti dodavatelů (včetně HP Openview, Tivoli, UniCenter a Aprisma) MTV Europe si zvolila SNMPc Enterprise od společnosti Castle Rock Computing. Řešení zahrnující instalaci a zaškolení obsluhy bylo dodáno firmou Teneo Limited, partnerem ve Velké Británii.

Dave pokračuje: "Zjistili jsme dva nejčastější problémy v navrhovaných řešeních. Zaprvé: buď vyžadují specialní interní team nebo externí drahou online podporu. Zadruhé: samotné řešení vyžaduje velké množství vzájemně integrovaných podpůrných aplikací a komponent. To se nám zdálo drahé a složité na údržbu a provoz. Nakonec se nikdo nemohl srovnávat s cenou a funkčností, kterou nabídla Castle Rock Computing."

Řešení SNMPc, od Castle Rock Computing s rozšířením vzdáleného přístupu, nám poskytlo přesně to co jsme potřebovali za zlomek ceny, jakou jsme očekávali.

"Toto řešení nám umožnilo téměř okamžitě identifikovat místo problému a automaticky upozornit tým technické podpory. Místo toho, aby každý hledal chybu, můžeme okamžitě na správné místo poslat správnou osobu. To se promítlo do zkrácení času potřebného k nápravám chyb. Možnost nastavení vlastních prahových hodnot pro trendové reporty nám pomohla určít nedostatky a slabá místa v síti, což předtím nebylo možné. V součastné době náš systém monitoruje 150 serverů, 200 síťových zařízení, 60 linek, 300 tiskáren a umožňuje IT oddělní automaticky přijímat upozornění od všech důležitých zařízení."

MTV Europe využívá SNMPc od testovacího provozu v prosinci 2002, plného nasazení v lednu 2003 a životně důležitými vysílacími systémy napojenými během února a března. Partnerská firma Taneo pomáhala s rozjezdem systému vytvořením back-endových databází založených na SNMPc a dále integrováním nadstavbového alarmového systému přes SMS.

"I přes některé složité technické otázky nám Taneo pomáhalo zajistit, aby byl systém zprovozněn s minimálními zmatky a se zapojením našich stávajících nástrojů. To zajistilo rychlé přijetí softwaru pracovníky a velkou spokojenost managementu. Jsme si teď absolutně jistí, že naše vysílání a služby zákazníkům jsou nejlepší a posílí naši pozici největší evropské televizní sítě."